PCV 4

1. Głębokość zabudowy: 93 mm.
2. Ilość komór: 7.
3. Współczynnik przenikania ciepła:
– dla ramy/skrzydła Uf=0,98 W/m2K,
– dla okna (1200×1500 z pakietem 3 szybowym
Uw=0,5): Uw=0,74 W/m2K.
4. Izolacyjność akustyczna (dla powierzchni okna
2,7 m2 i pakietu 4/18/4/18/4): R=34 dB.