Systemy aluminiowe: przesuwne

System profili aluminiowych pozwalający projektować i wykonywać przeszklone segmenty przesuwne do zabudowy balkonów i loggii (L 50B) oraz segmenty przesuwne do ścian działowych (L 50S). Przeszklone ściany działowe są niepalne i zostały sklasyfikowane jako konstrukcje nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

Drzwi przesuwne i podnoszono-przesuwne dla ekonomicznej zabudowy zewnętrznej pomieszczeń. System DP 100 jest nowoczesnym rozwiązaniem o wysokich parametrach jakościowych, którego podstawę stanowią kształtowniki aluminiowe z przekładką termiczną.

Rozwiązanie drzwi harmonijkowych pozwala na podział pomieszczeń na wydzielone strefy. Konstrukcje można realizować jako zewnętrzne z izolacją termiczną, wykorzystując profile PI 50N, TM 62, TM 62HI i TM 74HI oraz przegrody wewnętrzne z systemu PBI 40E i PBI 50N. Zastosowanie szyn w układzie z wózkiem jezdnym górnym umożliwia składanie drzwi bez względu na warunki panujące na poziomie podłogi. Uniwersalność rozwiązania umożliwia również wykonywanie drzwi harmonijkowych dla dolnych elementów konstrukcji, prowadnice są montowane poniżej podłogi.

System DP 150T pozwala na konstruowanie drzwi podnoszono-przesuwnych. Profile aluminiowe do tego systemu zaprojektowano w taki sposób, aby zapewnić osiągnięcie wysokich parametrów izolacyjności termicznej. System DP 150Tpozwala na wykonywanie konstrukcji o wysokości do 3300 mm i ciężarze skrzydła do 400 kg.

DP 180 jest systemem służącym do wykonywania okien i drzwi podnoszono-przesuwnych dla zabudowy zewnętrznej. System DP 180 jest nowoczesnym rozwiązaniem, którego podstawę stanowią profile aluminiowe z przekładkami termicznymi. Budowa systemu DP 180 ma wpływ na obniżenie strat energii cieplnej, a co za tym idzie na zmniejszenie kosztów eksploatacji projektowanych obiektów. Produkt przeznaczony jest do stosowania zarówno w obiektach budownictwa mieszkaniowego, jak i użyteczności publicznej.

System automatycznych drzwi przesuwnych o odporności ogniowej EI 30 został opracowany jako uzupełnienie systemu do budowy wewnętrznych i zewnętrznych przegród przeciwpożarowych – TM 75EI. Napęd drzwi automatycznych może być montowany zarówno w ścianie murowanej, jak i w ściankach systemu Yawal TM 75EI.

Systemy te przeznaczone są do wykonywania drzwi oraz okien przesuwnych z izolacją termiczną, które można wbudowywać w ściany murowane, fasady aluminiowe, ogrody zimowe lub zabudowy witrynowe wykonane z elementów systemów MB-59S lub MB-59S Casement.