TM 62

TM 62 jest trójkomorowym systemem profili aluminiowych służącym do wykonywania nowoczesnych konstrukcji okienno-drzwiowych o optymalnej izolacyjności cieplnej. System spełnia wysokie wymagania stawiane budynkom użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu (szkoły, urzędy, szpitale, banki) oraz budynkom mieszkalnym.

Pozwala na tworzenie konstrukcji o dużych wymiarach ze względu na wykorzystanie wzmocnionych profili. Duża różnorodność specjalistycznych profili umożliwia ekonomiczne wykonywanie okien odpowiedniej wielkości oraz dowolne zestawianie ich różnego rodzaju.

ZALETY SYSTEMU

  • możliwość wykonania konstrukcji okien, drzwi, witryn o podwyższonej odporności na włamanie,
  • możliwość budowy zestawów konstrukcji łączonych pod dowolnym kątem,
  • możliwość gięcia profili,
  • możliwość stosowania wypełnienia różnego typu,
  • możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.