ThermoTech 84VHi

System  okienny  TermoTech  84VHi  to  trójkomorowy  izolowany  termicznie  system  profi li  aluminiowych.  Został  zaprojektowany  w  celu  znacznego zwiększenia  izolacyjności  termicznej  a  tym  samym  zapewnienia  doskonałego komfortu i trwałość użytkowania.

Ogólny opis

Ościeżnice oraz profile skrzydeł okiennych systemu TT84 VHi mają głębokość 75mm, składają się z dwóch profili aluminiowych izolowanych termicznie poliamidami komorowymi PA 66 GF 25 o współczynniku λ=0.3 W/mK oraz szerokości 39mm, które odpowiadają za doskonałą wydajność cieplną. Wykonywanie połączeń narożnych możliwe jest za pomocą trzech dostępnych wariantów: naroża zaciskane, kołkowane oraz skręcane. Szeroki zakres doboru okuć (profile z okuciem EURO oraz PCW) umożliwia realizację konstrukcji spełniających różne funkcję oraz zastosowanie wypełnienia do 65 mm.

TT84_2

Przekrój profilu ThermoTech 84VHi

Oferujemy również pokrywanie powierzchni profili warstwą ochronną w postaci lakierów proszkowych lub powierzchni anodowanej. W przypadku systemów z przekładką termiczną oferujemy również możliwość lakierowania profili w dwu-kolorze (półprofile aluminiowe lakierowane są osobno przed procesem mostkowania termicznego).  Zastosowanie ww. powłok zabezpiecza profile przed wpływem warunków atmosferycznych oraz pozwala na indywidualny wygląd konstrukcji.

Zmiany techniczne

System TT84 VHi zawiera istotne zmiany techniczne, takie jak nowa wielokomorowa uszczelka centralna składająca się z dwóch zespolonych komponentów. Dla uszczelki centralnej TT84 VHi został zaprojektowany narożnik 90° pozwalający łatwo połączyć uszczelkę w narożach.  Rozwiązanie to pozwala otrzymać idealne połączenie uszczelki centralnej w narożach konstrukcji oraz usprawnia przygotowanie konstrukcji.

Zwiększona izolacyjność

System TT84 VHi podobnie jak jego poprzednik posiada wkłady izolacyjne, znacząco poprawiających izolacyjność termiczną profili do poziomu Uf =1,4 W/m2K. Wkłady izolacyjne wykonane z poliuretanu PU G40 B2 umieszczane są w środkowej komorze profili. Dodatkowe wkłady izolacyjne, wykonane z piany polietylenowej MA M 29, umieszczane są w niewidocznej przestrzeni pod szybowej, pomiędzy wypełnieniem a profilem.