PBI 40E

System służy do wykonywania niewymagających izolacji termicznej przegród i konstrukcji do zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej, takich jak: drzwi, okna, ściany działowe, witryny, boksy. PBI 40E przeznaczony jest do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako przegrody wewnętrzne. Drzwi i ściany systemu PBI 40E mogą być stosowane także jako przegrody zewnętrzne tylko w przypadkach, gdy nie są stawiane wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej oraz wodoszczelności, a obliczenia statyczne uwzględniają wpływ obciążeń wiatrem.

ZALETY SYSTEMU

  • możliwość wykonywania konstrukcji dymoszczelnych,
  • ekonomiczność zabudowy wnętrz o wysokim standardzie estetycznym i użytkowym,
  • możliwość wykonania konstrukcji łukowych,
  • możliwość wykonania ścian pod dowolnym kątem,
  • możliwość zastosowania tych samych okuć i akcesoriów co w systemach PBI 50N oraz PI 50N,
  • możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.